Göteborgs läkarförening kommer fr.o.m. år 2019 att ge ut Privat Vård i Väst, Läkarkatalogen. 2019 års utgåva blir den 58:e i ordningen.

I katalogen hittar du privat verksamma läkare, tandläkare, psykologer, psykoterapeuter, optiker, audionomer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, logopeder m.fl.
Som ett komplement till pappersversionen finns uppgifterna på denna hemsida.

Annonser