Post och besöksadress
Lennart Torstenssongatan 7
412 56 Göteborg
Telefon 031-81 86 35
E-post tanja.nordwall@serpalen.se

För bolaget arbetar
Anders Andersson, VD
Tanja Nordwall, administrativt ansvarig och försäljning av annonser
E-post tanja.nordwall@serpalen.se
tel. 031- 81 86 35
 

Styrelseordförande
Conny Persson

Ledamöter
Martin Öst
Per-Olof Hansson
Peter Daneryd
Utöver ovanstående personer har vi och kommer att knyta till oss personer på konsultbasis för att driva verksamheten.

Annonser