Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter
- Leg. PsykoterapeuterAndersson David

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 0708-97 26 54
E-post

Berg Mona

Landalabergen 39,
411 29 Göteborg
Telefon 0708-55 05 02
Telefon 031-81 20 14
Psykoanalys, psykoterapi, konsultation.
Leg psykolog, leg psykoterapeut.

Blomqvist Häggblad Ulla

Vasastans Psykoterapi Institut
Erik Dahlbergsgatan 3,
411 26 Göteborg
Telefon 0708-93 42 34
E-post
www.ullablomqvisthaggblad.se

Bäck Maria

Tri psykologi
Västra Hamngatan 11, 411 17 Göteborg
Telefon 0738-19 25 66
E-post
Korta väntetider. Differentierade taxor.
Psykodynamiskt inriktning.
Konsultation, stöd och krissamtal.
Psykoterapi vuxen.
Traumapsykoterapi.
Barn och ungdomspsykolog.
Barn och ungdomspsykologisk utredning
enl socialstyrelsens riktlinjer.
Barn och ungdoms psykoterapi.
Se vidare information på hemsida hos
www.tripsykologi.se

Eva Öberg,

Psykoterapimottagning
Kris, ångest, depression, stress, relationer
Erik Dahlbergsgatan 3
411 26 Göteborg
Telefon 0703-56 14 24
E-post

www.evaoberg.se

Fast Bengt-Göran, fil.dr

Vattenlinjen 1, n b
417 64 Göteborg
Telefon 0730-488 470
E-post
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Psykoterapi
www.bgfast.com

Göteborgs Psykologbyrå HB

Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 031-12 19 13
E-post
Psykoterapi, konsultation
Handledning

Lagerlöf Magnus

Leg psykolog / leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Certifierad EMDR-terapeut
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16, 413 09 Göteborg
Telefon 0705-24 51 83
telefontid vardagar 8-9, övrig tid telefonsvarare
Trauma- och krisbehandling, EMDR. Stress- och utmattningstillstånd. Psykologisk konsultation.
E-post
www.psykologhjalp.se

Rolf Tausons Psykologkonsultation

Leg. psykolog, leg psykoterapeut,
Handledare
Psykoterapi-krisbearbetning-handledning-
psykosomatiska problem.
Kristinelundsgatan 13, 2 tr, 411 37 Göteborg
Telefon 0705-12 80 64
E-post

Annonser