Läkare - Psykiatri


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Axelsson Rolf

Fridkullagatan 37 A,
412 62 Göteborg
Telefon 0708-24 17 12

Bartholdsson Bengt

Privatläkarna
Allé - Psykoterapi & Psykoanalys
Vasagatan 34 ,
411 24 Göteborg
Mobil 0703-83 17 40

Blecher Rolf *

Götaplatsen 9 (ingång Geijersgatan 7 B),
411 34 Göteborg
Telefon 031-16 22 23
Tidsbeställning alla dagar per telefon.
Fax 031-16 16 64

Brenner Erik

Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg
Telefon 031-16 68 85
Telefontid
onsdagar 17.00-17.30

Demisai Imri *

Actavita RehabDialog
Vasaplatsen7A,
411 26 Göteborg
Telefon 031-41 80 90

Eriksson Lars

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Glennsten Agneta

Allé- psykoterapi & psykoanalys
Vasagatan 34, 3 tr
411 24 Göteborg
Telefon 0705-12 77 47

Scheidenberger Manuela

Medemus, psykiatrisk mottagning
Stigbergsliden 5
414 63 Göteborg
Telefon 0707-34 53 93
www.medemus.se

Ysander Christina *

TINA-mottagningen
Kungsporten 4 C
427 50 Billdal
Telefon 031-89 38 80
www.tina-mottagingen.se

Annonser