Läkare - Mag- och tarmsjukdomar


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Alami Reza

Scandinavian Gastro Clinic
Göteborgsvägen 95
431 37 Mölndal
Telefon 031-27 28 07
www.scandinaviangastroclinic.se

Ghanoum Bachar

Specialist i Invärtesmedicin & Gastroenterologi
CitySjukhuset +7
Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg
Telefon 031-777 77 77
www.citysjukhuset.se

Madsen Søren *

Gastro Medica, Kilsgatan 10,
411 04 Göteborg
Telefon 031-15 91 06
www.gastromedica.se

Mehran Monemi

Akutläkarna
Engelbrektsgatan 59,
412 53 Göteborg
Telefon 031-20 82 20
www.akutlakarna.se

Shafazand Morteza

Specialist i Gastroenterologi
CitySjukhuset +7
Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg
Telefon 031-777 77 77
www.citysjukhuset.se

Annonser