Läkare - Ögonläkare


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Andersén Bo

Södra Vägen 2
412 54 Göteborg
Telefon 031-16 07 05
Långedalsvägen 6
475 51 Källö-Knippla
Telefon 031-96 33 70
www.ogonexperterna.se

Gramson Kristian *

OPHTHALMA ÖGONKLINIK
Södra Allegatan 6
413 01 Göteborg
Telefon 031-701 01 50
www.ophthalma.se

Hedqvist Bo

Torggatan 2
442 32 Kungälv
Telefon 0303-148 40
www.ogonspegeln.com

Annonser