Läkare - Allmänmedicin

t.ex. Distriktsläkare, sjukdomar och besvär som inte kräver sjukhusvård

* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Almgren Frida *

Specialistläkare allmänmedicin
Göteborgs Läkarpraktik
Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg
Telefon 070-33 00 497
E-post

Bastanipour Mozhgan *

Göteborgs Allmänläkarmottagning
Kristinelundkliniken
Kristinelundgatan 13 (ingång även ifrån Södra vägen 23)
411 37 Göteborg
Telefon 031-17 05 95
www.allmanlakarmottagning.se

Cvetkovski Boris *

Privat Husläkarmottagning
Göteborgsvägen 89,
433 63 Sävedalen
Telefon 031-26 68 31
Tidsbest mån, ons, fred 15-18

Harring Joakim *

Göteborgs Läkarpraktik
Fabriksgatan 10,
412 50 Göteborg
Telefon 031-788 08 78
E-post

Madsen Ola

VasaNova
Götabergsgatan 24
411 34 Göteborg
Telefon 031-380 95 10
E-post
Samtliga undersökningar enligt AFS
(härdplast, mast-stolp, rök-kem mm.)
Sjöfolk
Offshore
Lokförare och övrig spårvägspersonal
Yrkes- och fritidsdykning
Alkolåsansökningar
samt övriga intyg till Transportstyrelsen
Spec. i allmänmedicin
Spec. i företagshälsovård
www.vasanova.se

Maria Nyström *

Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Melandsö-Granlund Lilian *

Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Molin Fredrik *

Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Neurocare Sweden

Patienter med sjukvårdsförsäkringar samt privatbetalande patienter
Vasaplatsen 8 Tredje våning
411 34 Göteborg
E-post
www.neurocaresweden.com

Nilsson Susanne *

Fredshälsan
Fredsgatan 3, 411 07 Göteborg
Telefon 0728-77 70 02
E-post:
www.arkadklininken.se

Nygren Klas *

Kristinelundsgatan 13
411 37 Göteborg
Telefon 031-778 14 13
www.klasnygren.se

Parsifar Sara

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Radomska Krystyna *

Privat Spec Läkarmottagning
Januarigatan 14,
415 15 Göteborg
Telefon 031-48 39 39 (ej onsdagar)

Rios-Hipólito Javier *

Centro Medico Läkarmottagning
Bredfjällsgatan 30,
424 35 Angered
Telefon 031-331 09 06,
Mobil 0736-52 01 18
Fax 031-331 40 31
www.centromedico.se

Rose Gisela *

Slottsbergskliniken,
Kontrabasgatan 12,
421 50 Västra Frölunda,
Telefon 031-89 89 39
www.slottsbergskliniken.com

Rönndahl Lars *

Liby & Rönndahl Läkarmottagning
Kungsgatan 32,
411 19 Göteborg
Telefon 031-761 76 36
www.liby-ronndahl.se

Simon Åkerblom *

ST läkare
Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
031-444 000
www.dinklinik.se

Skalenius Jan-Olof *

Fredsgatan 3, 411 07 Göteborg
Telefon 0728-77 70 02
www.arkadkliniken.se

Svedberg Sylvia

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Öst Martin Med.dr *

Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Annonser