Läkare - Barn- och ungdomsallergologi


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Nygren Klas *

Kristinelundsgatan 13
411 37 Göteborg
Telefon 031-778 14 13
www.klasnygren.se

Annonser